Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for ژوئیه 2011

مسیر حوادث و واقعیات زندگی در سرزمین مادری ما ایرانیان مثل رودخانه ی کم عمق و گل آلود ه ایست که از خرابه هایی بر فراز یک تپه ی تاریک و تو سری خورده سرچشمه می گیرد ، بیابانهای بی آب و علف را در می نوردد و سرانجام در مرداب تیره ایی در پشت همان تپه ناپدید می شود. صدها سال است که ما در این رودخانه ی گل آلود ، در این مدار بسته و رقت انگیز ، می لولیم ؛ یک روز جامه ی جسارت به تن می کنیم و به بی فرجامی و نکبت تاریخی خود طعنه می زنیم و فردایش به شکرانه ی لولیدن در این دایره ی تنگ و تکراری باده می نوشیم.

این روزها به مدد تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت (که ملت شهید پرور ما در پیدایش و فراگیرشدنش مطلقاً هیچ نقشی نداشته است) فغان بسیاری از ایرانیان از مظالم جمهوری اسلامی به هوا برخاسته و به هر طرف که رو می کنی به نوشته های گوناگونی بر می خوری (از طنز گرفته تا تحلیل و گزارش و هجویات) که مضمون بیشترشان در نقد جمهوری اسلامی ست. در اکثر این نوشته ها فاصله ی نقد کننده و نقد شونده آنچنان فراخ و بی انتهاست که تو گویی این حکومت زشت و نامیمون ناگهان مانند یک بیماری مهلک از سیاره ایی دیگر بر سرزمین مظلوم و نابختیاری به نام ایران نازل گردیده است و حالا عده ایی طبیب و کارشناس ِ بی طرف دارند در مورد زشتی ها و خطراتش اظهار نظر می کنند. به راستی آیا دست غیب ِ باغبان ِ کج اندیش و دیو سیرتی در کاشتن ِ بذر معیوب ِ جمهوری اسلامی در کار بوده است؟ و اصولاً آیا امکان می داشت که نهال ِ این شاخ شمشاد خونین را در شوره زاری جز ایران ویران ِ ما غرس کرد ؟

هر آدم منصف و سالمی به طور طبیعی می تواند درک کند که جمهوری اسلامی (نه فقط برای ایران و ایرانی بلکه برای کل بشریت در پایان قرن بیستم) یک حادثه ی تلخ و غم انگیز بوده است. اما نباید از نظر دور داشت که این جانور عجیب و ناقص الخلقه – که ابعاد زشتی و عقب ماندگی اش از فهم انسان مدرن بیرون است – مولود ِ ذهن ِ تاریخی و فرهنگی خود ما بوده است. خون خمینی ها و مکر مکارم شیرازی ها در رگهای فرهنگ ِ وهم آلود و آشفته ی ماست که می جوشد. خامنه ای و احمدی نژاد را نمی شود از شکم ِ سوئیس بیرون کشید – برای تولد این موجودات عجیب ، زهدان ِ فکر و اعتقادات ایرانی لازم است.

مام میهن را باید عمل کرد ؛ کشتن ِ مولود ناقص شاید موقتاً از شرمساری و غصه رهایمان کند اما در نهایت چاره ساز نیست.

Advertisements

Read Full Post »